Các đối tác

Trại Nấm Nhật Minh tuy không lớn về quy mô xong từ uy tín tạo dựng về sản phẩm trên thị trường cho đến sự tận tình tư vấn giúp đỡ và tư vấn trồng nấm miễn phí cho người nông dân trồng nấm cả nước, sự tin yêu của khách hàng đã làm lên thương hiệu Nấm Nhật Minh. 

 

Hiện nay các đối tác của Trang trại được nhiều tập thể, tổ chức và cá nhân mong muốn được hợp tác. Các danh sách:

  1. Viện di truyền Nông nghiệp Việt Nam
  2. Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ Việt nam và một số tỉnh
  3. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên Minh HTX tỉnh Ninh Bình
  4. Các hợp tác xã, tổ hợp tác xã ở các tỉnh
  5. Các công ty chế biến và xuất khẩu
  6. Hệ thống bán lẻ của Liên minh HTX Việt Nam
  7. Siêu thị BigC, hệ thống các siêu thị tư nhân, các cửa hàng, nhà hàng ẩm thực, cửa hàng nông sản sạch…
  8. Tổ chức Nấm Hà Lan, Ấn Độ,..
  9. Các cơ sở chế biến nấm khu vực phía Bắc và nhiều các đối tác khác.
  10. Hệ thống bán lẻ của Trại Nấm Nhật Minh
Bài viết sau đó Mô hình sản xuất