Mô hình Trại Nấm Nhật Minh

Để giúp các bạn yêu thích nghề trống nấm hiểu và hình dung rõ hơn về các mô hình của một trại nấm. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số mô hình của trang trại để bạn đọc hiểu hơn về các mô hình thực tế hiện nay.

Kệ ngang xếp bịch nấm chuẩn bị đưa vào lò hấp thanh trùng nguyên liệu

Kệ chữ A khi ươm bịch sau khi cấy giống

Kỹ thuật xếp bịch ươm 6 hàng mùa hè

Có thể cho nấm ra sau kệ chữ A

Ủ bịch khi mùa đông nhiệt độ thấp

Kỹ thuật treo bịch

Xếp bịch thẳng đứng.

Nấm ra ở kệ chữ A

Nấm ra ở miệng bịch khi cắt miệng bịch phôi

Khu vực lò hấp bịch phôi